Kurs na Przewodnika Kąpieli Leśnych Przez Internet (15 tygodni)

Międzynarodowy kurs akredytowany przez Shinrin Yoku Association

Course Summary

ISO Akredytowany Kurs na Przewodnika Shinrin Yoku  przez Shinrin Yoku Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Kąpieli Leśnych) składa się z czterech modułów, które zapewniają zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zrozumienie metody. Każdy moduł to 5 spotkań, spotkanie/tydzień, a każde spotkanie to 1 godz. i 30 min.

Najbliższe terminy szkoleń  
SIERPIEŃ - 14.08.2023 (poniedziałek), 20:00
WRZESIEŃ - 18.09.2023 (poniedziałek), 18:00
LISTOPAD - 6.11.2023 (wtorek), 18:00

Moduł 1: 森林浴 - Sztuka Shinrin Yoku
 
Ten moduł pozwoli Ci zrozumieć podstawy Shinrin Yoku, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia.  

Tydzień 1: Podstawy Shinrin Yoku - Cel: Zrozumienie korzeni, filozofii i metodologii Shinrin Yoku, w tym jego kulturowych i duchowych podstaw, a także korzyści zdrowotnych.  

Tydzień 2: Kodeks postępowania i wytyczne Shinrin Yoku Association - Cel: Zapoznanie się z etycznymi wytycznymi i standardami zawodowymi ustalonymi przez Shinrin Yoku Association, które reguluje postępowanie przewodników i instruktorów Shinrin Yoku.  

Tydzień 3: Nauka stojąca za Shinrin Yoku - Cel: Zrozumienie naukowych badań leżących u podstaw Shinrin Yoku, w tym jego fizycznych i psychologicznych korzyści oraz wpływu na zdrowie i dobrostan człowieka.  

Tydzień 4: Budowanie Więzi z Naturą - Cel: Omówienie koncepcji łączności z naturą, ścieżek budowani więzi z nią, i jej wpływu na Shinrin Yoku, w tym strategii pogłębiania tej więzi.  

Tydzień 5: Projektowanie sesji Shinrin Yoku 1 - Cel: Rozpoczęcie rozwoju umiejętności projektowania i prowadzenia sesji Shinrin Yoku, w oparciu o wiedzę zdobytą w pierwszych czterech tygodniach.  

Moduł 2: 心 - Sztuka Ciebie

Ten moduł skupia się na rozwoju osobistym, pomagając uczestnikom zrozumieć swoje własne zmysły, wartości i empatię w kontekście Shinrin Yoku.

Tydzień 6: Twój dobrostan - Cel: Zrozumienie twojego osobistego zdrowia i dobrostanu oraz wpływu praktyki Shinrin Yoku na nie.

Tydzień 7: Twoje zmysły - Cel: Zbadanie osobistych doświadczeń sensorycznych, ich wpływu na zaproszenia Shinrin Yoku oraz sposobów ich wykorzystania do wzbogacania sesji.  
 
Tydzień 8: Twoje wartości - Cel: Określenie osobistych wartości i zrozumienie do jakiego stopnia są one zgodne z wytycznymi Shinrin Yoku  Association i jak kierują twoją praktyką.
 
Tydzień 9: Twoja empatia - Cel: Zrozumienie roli empatii w praktyce Shinrin Yoku, zarówno dla siebie, jak i dla uczestników sesji.  

Tydzień 10: Projektowanie sesji Shinrin Yoku 2 - Cel: Wykorzystanie intuicji i wiedzy zdobytej w poprzednich tygodniach do dalszego rozwoju umiejętności projektowania sesji Shinrin Yoku.

Moduł 3: 森の中 - Sztuka praktyki Shinrin Yoku 

Ten moduł koncentruje się na praktykowaniu Shinrin Yoku, zarówno jako przewodnik, jak i uczestnik. Jest to kluczowy element szkolenia, który daje uczestnikom wgląd w techniki i metody stosowane w tej japońskiej praktyce relaksacji i medytacji. Program modułu przedstawia się następująco:

Tydzień 11: Wprowadzenie do praktyki Cel: Zrozumienie Wskaźników Oceny Shinrin Yoku i podsumowanie procedur związanych z prowadzeniem sesji Shinrin Yoku.  

Symulacja sesji z uwzględnieniem przygotowania miejsca, wyboru ścieżki i interakcji z uczestnikami.
 
Refleksja: Analiza pierwszych wrażeń i pytania, dyskusja na temat możliwych wyzwań.

Tydzień 12-15: Praktyka 1-4
Cel: Zdobycie praktycznego doświadczenia w prowadzeniu sesji Shinrin Yoku, otrzymanie informacji zwrotnych i refleksja nad praktyką w celu ciągłego doskonalenia umiejętności jako przewodnik.  

Moduł 4: 生き甲斐- Sztuka Projektu Życia 

Ten moduł koncentruje się na aspekcie przedsiębiorczym bycia przewodnikiem Shinrin Yoku.  

Tydzień 16: Twoja pasja i "dlaczego" - Cel: Zidentyfikowanie osobistej pasji w stosunku do Shinrin Yoku i wyjaśnienie twojego "dlaczego" - głębokich motywacji, które skłaniają cię do bycia przewodnikiem Shinrin Yoku jak i dzielenia się innymi pasjami

Tydzień 17: Twoja misja i wizja - Cel: Sformułowanie misji i wizji jako przewodnika Shinrin Yoku, które będą kierować twoją praktyką zawodową i biznesem.  

Tydzień 18: Urzeczywistnianie - Cel: Praktykowanie strategii urzeczywistniania celów jako przewodnika Shinrin Yoku, w tym planowania biznesowego, marketingu i networkingu.  

Tydzień 19: Twój projekt życia - Cel: Stworzenie kompleksowego planu dla kariery jako przewodnik Shinrin Yoku, w tym zidentyfikowanie unikalnych atutów, zdefiniowanie twojej grupy docelowej i zarysowanie oferty usług.  

Tydzień 20: Zakończenie i podziękowania - Cel: Refleksja i docenienie postępów dokonanych podczas szkolenia. Jest to również okazja do przekazania opinii na temat programu szkoleniowego. Ostatni tydzień to świętowanie osiągnięć i zobowiązanie do nowej ścieżki jako przewodnika Shinrin Yoku.

Co zyskujesz biorąc udział Kursie na Przewodnika Kąpieli Leśnych

Szkolenie 20-tygodniowe

- 4000 PLN
- 20 tygodni
- 4 moduły (moduł 1-4) 

- Co-tygodniowe spotkanie (1 godz. 30 min.)
- Roczne Członkostwo w Międzynarodowym - Stowarzyszeniu Shinrin Yoku (Shinrin Yoku Association)
- 10 praktyk we własnym zakresie
- Poza-szkolenie wsparcie
- Możliwość zapłaty w ratach (2 lub 4) 

- Przykłady zaproszeń Shinrin Yoku
- Przykłady formularzy rejestracyjnych
- Pełne przykłady protokołów sesji
- 30% zniżki do Banku Zaproszeń Shinrin Yoku
- Możliwość wyjazdu do Japnii (tylko w j. angielskim). Odliczamy koszty szkolenia online. Dostajesz 200 USD zniżki.

Szkolenie 15-tygodniowe  

- 3000 PLN
- 20 tygodni
- 3 moduły (moduł 1-3)  
- Co-tygodniowe spotkanie (1 godz. 30 min.) - Roczne Członkostwo w Międzynarodowym - Stowarzyszeniu Shinrin Yoku (Shinrin Yoku Association)
- 10 praktyk we własnym zakresie
- Poza-szkolenie wsparcie
- Możliwość zapłaty w ratach (2 lub 4)  
- Przykłady zaproszeń Shinrin Yoku
- Przykłady formularzy rejestracyjnych
- Pełne przykłady protokołów sesji
- 30% zniżki do Banku Zaproszeń Shinrin Yoku
- Możliwość wyjazdu do Japnii (tylko w j. angielskim). Odliczamy koszty szkolenia online. Dostajesz 200 USD zniżki.

Skontaktuj się z nami jeśli masz pytania

Czego możesz oczekiwać od szkolenia

Dogłębna wiedza  

Materiały do czytania obejmują szeroki zakres tematów dotyczących Shinrin Yoku - od filozoficznych i kulturowych korzeni, poprzez naukowe podstawy jego korzyści, aż po praktyczne aspekty przeprowadzania sesji Shinrin Yoku. Ta wiedza stanie się kompleksową podstawą dla Twojej praktyki.

Praktyczne narzędzia

  Zadania często obejmują praktyczne ćwiczenia lub zadania, które pozwalają zastosować zdobytą wiedzę. Mogą to być zadania związane z zaprojektowaniem sesji Shinrin Yoku, czy przeprowadzeniem oceny ryzyka. Zadania te dostarczą Ci niezbędnych narzędzi do skutecznego prowadzenia se

Refleksja i rozwój osobisty

 Wiele zadań będzie zachęcać do refleksji nad Twoimi osobistymi doświadczeniami, wartościami i motywacjami związanymi z Shinrin Yoku. Praktyka refleksji jest kluczowa do zrozumienia Twojego unikalnego podejścia do Shinrin Yoku. Zadania te dostarczą Ci niezbędnych narzędzi do skutecznego prowadzenia sesji.

Przygotowanie do praktyki  

Kombinacja materiałów do czytania i zadań przygotuje Cię do praktycznych aspektów szkolenia. Do momentu rozpoczęcia Modułu Praktyki, będziesz miał solidne teoretyczne zrozumienie Shinrin Yoku oraz praktyczne narzędzia, które pozwolą Ci prowadzić sesje praktyczne z pewnością siebie.

Ciągłe uczenie się

Tygodniowe materiały do czytania i zadania służą nie tylko na czas trwania kursu. Mogą one służyć jako źródło do Twojego ciągłego uczenia się i rozwoju jako przewodnik Shinrin Yoku nawet po zakończeniu szkolenia.
Profesjonalni instruktorzy

Nasze szkolenie jest prowadzone przez profesjonalnych instruktorów, którzy spędzili długi czas w Japonii i posiadają wgląd w japońską kulturę i literaturę. 

Oto, co to oznacza dla uczestników:
- Głębokie Zrozumienie Kultury  
- Autentyczne Techniki i Metody
- Połączenie Tradycji i Nowoczesności
- Inspiracja z Literatury Japońskiej

Course Curriculum

Course Pricing

 • Most popular
  Kurs na Przewodnika Kąpieli Leśnych - 4 Raty
 • 4 payments of

  1000 PLN

  per month Buy Now
 • Kurs na Przewodnika Kąpieli Leśnych - 2 Raty
 • 2 payments of

  2000 PLN

  per month Buy Now
 • Kurs na Przewodnika Kąpieli Leśnych
 •  

  4000 PLN

    Buy Now